Sárdy, Szalántai és Társai Ügyvédi Iroda

Az Ön problémája a mi ügyünk,
megoldása közös sikerünk!

Munkatársaink

Dr. Baráth Zsuzsanna

ügyvéd, partner
Telefonszám: +36 30 983 6928
Tanulmányok:

Miskolci Egyetem (2007)

Szakmai tapasztalat:

Sárdy, Szalántai és Társai Ügyvédi Iroda (2008- )

Nyelvismeret: angol

Dr. Kallus Anikó

ügyvéd, szenior partner
Telefonszám: +36 30 983 6927
Tanulmányok:

Eötvös Loránd Tudományegyetem (1993)

Szakmai tapasztalat:

Sárdy, Szalántai és Társai Ügyvédi Iroda (2000-)
APEH Kelet-budapesti Igazgatósága (1998-2000)
Miskolci 2. számú Ügyvédi Iroda (1994-1996)
Miskolc M.J. Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala (1993-1994)

Nyelvismeret: angol

Dr. Sárdy Ildikó

ügyvéd, vezető partner
Telefonszám: +36 30 948 6643
Tanulmányok:

Eötvös Loránd Tudományegyetem (1989)
Arisztotelész Egyetem, Thessaloniki (1988)
Helsinki Egyetem, Helsinki (1989)

Szakmai tapasztalat:

A Sárdy, Szalántai és Társai Ügyvédi Iroda alapítója (1992-)
Eörsi és Társai Ügyvédi Iroda (1991-1992)
Általános Értékforgalmi Bank Rt. (1990-1991)
Külügyminisztérium – Nemzetközi Jogi Főosztály (1989-1990)

Tisztségek:

Juris Consult Alliance (JCA) Elnöke (2011-2012)
Juris Consult Alliance (JCA) Igazgatóságának tagja (2010, 2013-2015)

Nyelvismeret: angol, olasz

Dr. Pataki Dániel

ügyvéd, adószakértő
Telefonszám: +36 30 402 3224
Tanulmányok:

Eötvös Loránd Tudományegyetem (2003)

Szakmai tapasztalat:

Pataki Dániel Ügyvédi Iroda (2008-)
Együttműködő ügyvéd - Sárdy, Szalántai és Társai Ügyvédi Iroda (2008-)
Sárdy, Szalántai és Társai Ügyvédi Iroda (2006-2008) - ügyvédjelölt
APEH Kelet-budapesti Igazgatósága (2004-2006)

Nyelvismeret: angol, német

Dr. Maklári Zsolt

ügyvédjelölt
Telefonszám: +36 30 983 8264
Tanulmányok:

Eötvös Loránd Tudományegyetem (2012)

Szakmai tapasztalat:

Sárdy, Szalántai és Társai Ügyvédi Iroda (2010- )

Nyelvismeret: angol

Dr. Szalántai Kinga

ügyvéd, szenior partner
Telefonszám: +36 20 232 5615
Tanulmányok:

Szegedi Tudományegyetem (2000)
Külkereskedelmi Főiskola (1992)

Szakmai tapasztalat:

Sárdy, Szalántai és Társai Ügyvédi Iroda (1998-)

Egyéb tapasztalat:

Ganz Ansaldo Villamossági Rt. (1994-1998) – PR munkatárs
Testnevelési Egyetem (1993-1994) – Felzárkózás az Európai Felsőoktatáshoz Alap projekt menedzser
General Motors Acceptance Corporation Hungary Kft. (1992-1993) – számviteli munkatárs

Nyelvismeret: angol, német, olasz

Csapatunk az alábbi jogterületeken rendelkezik széleskörű tapasztalatokkal:

Gazdasági társaságok, fióktelep és kereskedelmi képviselet alapítása, amely magában foglalja

  • a megfelelő vállalkozási forma kiválasztásához szükséges tanácsadást,
  • az okiratok (többek között a létesítő okirat, belső ügyrend, szervezeti- működési szabályzat kidolgozása) elkészítését,
  • képviseletet a cégeljárásban.

Közreműködés vállalkozások szervezeti átalakulásával, összeolvadással, szétválással és vállalat-felvásárlásokkal kapcsolatos ügyletekben, ennek keretében

  • részvétel a tervezési és szervezési folyamatban,
  • tanácsadás a tranzakcióhoz kapcsolódó valamennyi jogterületen,
  • a jogi átvilágítás lefolytatása, részvétel a tranzakció által érintett vállalkozások vizsgálatában,
  • a tranzakció megvalósításához szükséges valamennyi jogi dokumentum elkészítése.

Vállalkozások megszüntetése, végelszámolás.

Ingatlan (lakó- és üdülő-, kereskedelmi és ipari célú ingatlanok, termőföld stb.) tulajdonjogának átruházására irányuló ügyletek (adásvétel, csere, ajándékozás).

Lakás és helyiség bérleti szerződések, ingatlanok használatára irányuló megállapodások, termőföld haszonbérlete.

Ingatlan beruházások, zöldmezős projektek jogi hátterének biztosítása, részvétel az előkészítésben és a lebonyolításban, a szerződéses háttér kidolgozása.

Kereskedelmi célú ingatlanok hasznosításával, irodahelyiségek bérbeadásával, bérbevételével kapcsolatos ügyletek, beruházási céllal felépített épületek értékesítésére irányuló ügyletek.

Képviselet ingatlan-nyilvántartási változások átvezetésére irányuló eljárásokban (pl. telekalakítás-megosztás, szolgalmi jog létesítése, átminősítés, társasház alapítás).

Tulajdonjogi perek (ideértve az elbirtoklás megállapítására, közös tulajdon megszüntetésére irányuló pereket).

Tanácsadás munkajogi kérdésekben.

Szerződések kidolgozása, véleményezése (vezetői és általános munkaszerződések, tanulmányi szerződések, kollektív szerződések, leltárfelelősségi megállapodások).

Munkaügyi szabályzatok kidolgozása, rendszeres felülvizsgálata, véleményezése (munkaügyi átvilágítás).

Munkáltatói intézkedések és munkavállalói jognyilatkozatok előkészítése, véleményezése.

Közreműködés munkaügyi viták peren kívüli megoldásában.

Perbeli képviselet munkaügyi jogvitában.

Jogviták megelőzését célzó eljárásokban való részvétel, azok lebonyolítása.

Képviselet polgári, gazdasági, közigazgatási és munkaügyi eljárásokban.

Képviselet hazai és külföldi választott bíróságok előtt.

Képviselet devizahitellel kapcsolatos ügyekben pénzügyi békéltető testület, bíróság előtti eljárásokban.

Követelések érvényesítése nem peres és peres úton.

Képviselet fizetési meghagyásos eljárásban.

Képviselet csőd- és felszámolási eljárásokban.

Követelések biztosítékrendszerének kidolgozása és közhiteles nyilvántartásba bejegyeztetése.

Kintlévőségek átruházásával kapcsolatos ügyletek.

Tanácsadás elektronikus kereskedelmi ügyletek kapcsán.

Webáruház létrehozatala és működtetése.

Domain regisztrációval kapcsolatos viták rendezésében való közreműködés.

Adatvédelem, adatkezelés (szabályzatok készítése, direkt marketing akciók, promóciók támogatása, tanácsadás adatvédelmi kérdésekben).

Tanácsadás és képviselet fogyasztóvédelmi ügyekben.

Közreműködés egyesület, alapítvány létrehozásában, módosítások jogi lebonyolítása.

Egyesület, alapítvány, operatív működésének jogi támogatása (testületi ülések dokumentumainak előkészítése, működéshez kapcsolódó szerződések elkészítése, véleményezése, változásokkal kapcsolatos okiratok elkészítése).

Képviselet a bejegyzési, változásbejegyzési eljárásokban.

Tanácsadás és képviselet közigazgatási ügyekben, ideértve a kormányzati és közigazgatási szervek döntései elleni jogi lépéseket.

Képviselet hatósági engedélyeztetések során.

Képviselet elsőfokú és jogorvoslati eljárásokban közigazgatási és egyéb hatóságok előtt.

Adóhatósági ellenőrzésekben, adóigazgatási eljárásokban történő képviselet.

Tisztességtelen verseny, gazdasági erőfölénnyel visszaélés.

Kartell ügyek.

Vállalkozások összefonódása (fúziókontroll).

Vagyonjogi ügyek.

Kártérítési ügyek.

Jogügyletek szerződéses háttérének kidolgozása, szerződés-rendszerek felépítése.

Kereskedelmi szerződések, szerződésminták (forgalmazási, szállítási, franchise és kereskedelmi ügynöki szerződések) szerkesztése, véleményezése.

Komplex jogi tanácsadás az üzleti döntéshozatal és tárgyalások során.

Képviselet védjegy bejegyzési eljárásokban a magyar és nemzetközi hivatalok előtt (SZTNH és WIPO), védjegy bejegyeztetés az Európai Unióban és az Amerikai Egyesült Államokban.

Szoftver fejlesztési és felhasználási szerződések készítése.

Végrendeletek.

Öröklési szerződések.

Életjáradéki, tartási szerződések.

Képviselet hagyatéki ügyekben – külföldiek és külföldön élő magyarok számára egyaránt.

Külföldi hagyatékokkal kapcsolatos ügyek.

Házassági vagyonjogi szerződések.

Házassági bontóper.

Üzenet küldése